Hankatter

Administrerende Direktør Ole-Andreas Stigsrud
Administrerende Direktør Ole-Andreas Stigsrud
Justitiarius Mikael Rønningen
Justitiarius Mikael Rønningen
Chef d`Hazard Markus Vaarvik Markussen
Chef d`Hazard Markus Vaarvik Markussen
Qulturattaché Vetle Nergård
Qulturattaché Vetle Nergård

Så var det Aspirantene. Disse har ikke blitt ekte Hankatter ennå, og er fremdeles i opptaksperioden.

Bartender Christian Hveding
Bartender Christian Hveding
Lys&Cloac Ingvar Pipkin
Lys&Cloac Ingvar Pipkin
Materialforvalter Alexander James Fjeld Ugland
Materialforvalter Alexander James Fjeld Ugland
Hovedkasserer Oskar Mawdsley
Hovedkasserer Oskar Mawdsley