Vil du bli Hankatt?

Det å bli en ekte Hankatt er ingen smal sak. Man må først bli Aspirant. Som Aspirant må du vise deg verdig gjennom innsats, pågangsmot, og ikke minst Kulturell forståelse. Så hvordan bli Aspirant? Du kan levere en søknad i vår postkasse, Pb. 1219 på postkontoret ved NMBU, eller på døra på Faderloftet. En søknad skal inneholde følgende:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Legning
 • Telefonnummer
 • Studieretning
 • Opphav
 • Nåværende bopel
 • Sivilstand
 • Sysler (gemene sådan)
 • Psykososial tilpasningsevne
 • Mental helsetilstand
 • 19,02 ord om deg selv
 • Evt. utmerkelser
 • Andre opplysninger av betydning
 • En god vits

Humor og Kulturelt preg vektlegges.